Promotion วันธรรมดา 9,999 from 25,999.- / house

  • ราคา ต่อหลัง ต่อ 6 ท่าน
  • เข้าพักวันธรรมดา จันทร์ถึงพฤหัส
  • ท่านที่ 7 ขึ้นไปเพิ่มท่านละ 750.-
  • สำหรับเด็กราคา 375.-
  • ราคารวมอาหารเช้า

Promotion วันหยุด 13,999 from 29,999.- / house

  • ราคา ต่อหลัง ต่อ 6 ท่าน
  • เข้าพักวันศ. ส. หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ท่านที่ 7 ขึ้นไปเพิ่มท่านละ 750.-
  • สำหรับเด็กราคา 375.-
  • ราคารวมอาหารเช้า